Колективно трудово договаряне

Споразумение в дейност "Производство на хлебни и тестени изделия" за 2013 г.

продължава>

Споразумение в бранш "Туризъм" за 2013 г.

продължава>

Споразумение в системата на ЦКС за 2013 г.

продължава>

Споразумение в отрасъл "Търговия" за 2013 г.

продължава>

Още статии...

Как да станете наш член

Контакти

ул. "6-ти септември" 4
1000 София
Е-мейл: nsf.tktkoo@mail.bg
Телефон: 00359 2/ 988 09 78
Факс: 00359 2/ 981 52 15

Проект BG051PO001